thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông tin tuyển dụng

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển CC năm 2019 TP Hà Nội

Ngày đăng 25/06/2019 | 04:33 PM  | View count: 327
Xem chi tiết

Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển CC năm 2019

Ngày đăng 19/06/2019 | 05:35 PM  | View count: 1492
Xem chi tiết

Thông báo Thời gian, địa điểm thi tuyển công chức xã, phường năm 2019

Ngày đăng 27/05/2019 | 08:56 AM  | View count: 5420
Xem chi tiết