thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông tin tuyên truyền

Chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định 49 của Chính phủ
Ngày đăng 10/05/2018 | 09:36  | View count: 1346

Sáng 10/5, Ban chỉ huy quân sự thị xã tổ chức trao Quyết định và chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 73 đối tượng chính sách với tổng số tiền chi trả 163.500.000 đồng.

Đối tượng chính sách nhận tiền chi trả

Đây là lần thứ 4 thị xã tổ chức chi trả cho đối tượng chính sách hưởng chế độ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay toàn thị xã có 132  đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần với tổng số tiền hơn 280.000.000  đồng. Quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, xét duyệt bảo đảm đúng quy định, đối tượng, công khai, dân chủ. Việc chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng là chính sách lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công  đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, động viên  đối tượng người có công tích cực tham gia công tác và phong trào hoạt động của địa phương./.

HOÀNG PHƯƠNG