thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông tin tuyên truyền

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10/2018
Ngày đăng 10/10/2018 | 10:21  | View count: 547

Sáng ngày 10/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10/2018 nhằm cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Sơn Tây có đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể, báo cáo viên thị xã, các xã, phường. 

Các đại biểu dự tại điểm cầu thị xã Sơn Tây

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra và phương hướng trong thời gian tới. Kết quả trong 5 năm hoạt động, Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng. Đã đưa một số vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ để tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp đó đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó từ ngày 2/10 đến 6/10, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 8, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV; Xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Xem xét, thảo luận báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khoá XII, báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác.

Qua đó giúp đội ngũ báo cáo viên trong cả nước nắm vững thông tin, định hướng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII; tăng cường củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân./.

HOÀNG PHƯƠNG