thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền luật tố cáo và luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ngày đăng 10/04/2019 | 09:24  | View count: 3684

Sáng 10/4, UBND thị xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của luật tố cáo và luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho 300 đại biểu là lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo, công chức tư pháp hộ tịch, thành viên ban thanh tra nhân dân các xã, phường; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đồng chí Phan Thị Hảo - Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Khanh truyền đạt nội dung luật

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện chiến lược và khoa học thanh tra của Thanh tra Chính phủ tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản của luật tố cáo và luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Theo đó luật tố cáo gồm 9 chương 67 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật quy định quyền tố cáo của công dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các loại tố cáo; cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo. Luật phòng, chống tham nhũng, gồm 10 chương, 96 điều, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan nhà nước; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và của xã hội trong phòng chống tham nhũng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức pháp luật về tố cáo và phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả cũng như ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật về tố cáo, nâng cao hiệu qủa giải quyết tố cáo đảm bảo phát huy quyền công dân thực hiện pháp luật về tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

HOÀNG PHƯƠNG