Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 T-HNO-263048-TT:Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lĩnh vực bồi thường Nhà nước
2 T-HNO-263401: Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
3 T-HNO-263402: Xác định lại dân tộc mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
4 T-HNO-263403: Xác định lại giới tính mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
5 T-HNO-263404-TT:Bổ sung hộ tịch mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
6 T-HNO-263405-TT: Điều chỉnh nội dung trong số hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải là giấy khai sinh. mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
7 T-HNO-263409-TT: chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND cấp Quận/Huyện Lĩnh vực Chứng thực
8 T-HNO-263410-TT: chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND cấp Quận/Huyện Lĩnh vực Chứng thực
9 T-HNO-263411-TT: chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lĩnh vực Chứng thực
10 T-HNO-263412-TT: chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND cấp Quận/Huyện Lĩnh vực Chứng thực
11 T-HNO-263413-TT: chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND cấp Quận/Huyện Lĩnh vực Chứng thực
12 T-HNO-263415-TT: chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lĩnh vực Chứng thực
13 T-HNO-263421-TT: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở
14 Thủ rục 29: Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
15 Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
16 Thủ tục 01: Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp
17 Thủ tục 01: Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
18 Thủ tục 01: Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
19 Thủ tục 02: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
20 Thủ tục 02: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh