Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Loại thủ tục Đăng ký Kinh Doanh
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công dân nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh (kèm theo chứng minh nhân dân để đối chiếu) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, lấy Phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn. + Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc đường bưu điện: Công dân gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ( theo mẫu ) và bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ). + Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch. + Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho công dân.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND cấp Huyện.   Dịch vụ công

Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: + Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ( theo mẫu ) và bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng minh nhân dân( đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp ) bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ). + Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ) của các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh, Danh sách các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh . + Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, kèm theo các giấy quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình. + Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, Hộ gia đình
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận
Lệ phí 100.000đ
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111011624300.giay de nghi dkhkd.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện + Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một kinh doanh trong phạm vi toàn quốc
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; - Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội