Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 2: Định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Loại thủ tục Tài chính kế hoạch
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện + Đối với tổ chức: Gửi hồ sơ định giá đề nghị định giá và nhận phiếu hẹn trả kết quả. + Đối với cơ quan HCNN: Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận hồ sơ đề nghị định giá và ghi phiếu hẹn trả kết quả
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở phòng tài chính KH cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: + Tờ trình đề nghị định giá tài sản. + Quyết định yêu cầu định giá tài sản + Biên bản ghi lời khai của các bên đương sự liên quan, giám định tài sản (nếu có) + Hồ sơ liên quan đến nguồn gốc tài sản cần định giá + Phiếu kê khai tài sản người bị hại và xác nhận của người làm chứng - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111020850580.dinh gia tai san.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 - Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. - Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005 ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự