Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 3: Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp huyện
Loại thủ tục Tài chính kế hoạch
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cơ quan xử lý vi phạm lập hồ sơ, chứng từ gửi cơ quan tài chính. - Cơ quan, tổ chức của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính căn cứ vào thực tế chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính có văn bản đề nghị phòng Tài chính – Kế hoạch ( cơ quan tài chính chủ tài khoản tạm thu, tạm giữ) xem xét hỗ trợ kinh phí. - Căn cứ vào văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí, tính chất hợp lý, hợp lệ của các khoản chi phí đề nghị hỗ trợ và các chứng từ có liên quan, cơ ânn tài chính có trách nhiệm kiểm tra, xác định số kinh phí hỗ trợ trình UBND Quận xem xét, quyết định trong phạm vi nguồn thu tiền phạt VPHC của từng cơ quan, tổ chức đã thực nộp vào NSNN và được điều tiết theo Quyết định của HĐND thành phố. - Căn cứ vào quyết định của UBND Quận, cơ quan tài chính chuyển kinh phí cho đơn vị
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở phòng tài chính kế hoạch cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Công văn đề nghị thanh toán, chứng từ kèm theo. - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Thực hiện trong ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ)
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định 124/2005/NĐ-CP ngày 6/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt VPHC - Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2001 của Bộ Tài chính, hương dẫn việc xử lý tang vật VPHC là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tài sản thu được từ sử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước do VPHC - Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ Tài chính - Hướng dẫn liên ngành số 1488/LN KBHN-TC ngày 30/10/2006của Liên ngành Kho bạc NN Hà Nội và Sở Tài chính HN