Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết
Loại thủ tục Tư pháp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính. - Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc; - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch thụ lý và giải quyết hồ sơ ngay trong buổi làm việc. - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch trình lãnh đạo ký ngay trong buổi làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Giấy tờ phải nộp: + Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật về việc tuyên bố một người là đã chết - Giấy tờ phải xuất trình: + Chứng minh nhân dân/ Hộ khẩu của người đi khai tử * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Giấy chứng tử (bản chính) - Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Việc đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên là đã chết được thực hiện kh
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mãu hộ tịch - Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.