Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.
Loại thủ tục Tư pháp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC trong trường hợp cần xác minh. - Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc; - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch thụ lý và giải quyết hồ sơ trong buổi làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn thụ lý hồ sơ kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch trình lãnh đạo ký ngay trong buổi làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: + Giấy tờ phải nộp: - Giấy đề nghị điều chỉnh các giấy tờ hộ tịch (do UBND cấp phường hướng dẫn công dân tự lập) - Bản chính giấy tờ hộ tịch của người cần điều chỉnh hộ tịch. + Giấy tờ phải xuất trình: - Chứng minh nhân dân/ hộ khẩu của người có yêu cầu điều chỉnh hộ tịch - Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc điều chỉnh hộ tịch - Bản chính Giấy khai sinh (nếu việc điều chỉnh hộ tịch có liên quan tới nội dung giấy khai sinh) * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp cần xác minh
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh đã được điều chỉnh và Thông báo bằng văn bản cho UBND cấp Quận, nơi lưu giữ Sổ hộ
Lệ phí 5000 đồng/ việc.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111041457220.To khai dang ky viec thay doi bo xung ho tich.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Cán bộ Tư pháp hộ tịch căn cứ vào bản chính giấy khai sinh để đăng ký nội d
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch - Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.