Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/ mẹ/ người giám hộ nhận cha/ mẹ cho con chưa thành niên)
Loại thủ tục Tư pháp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC. - Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc; - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch thụ lý và giải quyết hồ sơ trong 02 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn thụ lý hồ sơ kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch trình lãnh đạo ký trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: + Giấy tờ phải nộp; - Tờ khai (theo mẫu dùng cho trường hợp cha/ mẹ/ người giám hộ nhận cha/ mẹ cho con chưa thành niên) có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự + Giấy tờ phải xuất trình: - Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) của người con. - Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, con (nếu có) - Hộ khẩu/CMND hoặc hộ chiếu của người nhận và người được nhận là cha, mẹ. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp cần xác m
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Mỗi bên 01 bản chính)
Lệ phí 10.000đồng/việc
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111041505340.to khai dang ky nhan cha me 2.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Bên nhận, bên được nhận cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký và vi
Cơ sở pháp lý - Bộ luật dân sự năm 2005; - Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch - Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.