Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn
Loại thủ tục Tư pháp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC; - Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc; - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch thụ lý và giải quyết hồ sơ trong 02 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn thụ lý hồ sơ kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc, - Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trình lãnh đạo ký trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Giấy tờ phải nộp: + Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu); + Xác nhận của UBND cấp phường, nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây; + Bản sao hợp lệ giấy kết hôn cũ (nếu có); + CMND/hộ khẩu của người đăng ký lại ; * Quy định về số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp cần xác m
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận kết hôn (Cấp cho mỗi bên nam, nữ 01 bản chính (Đăng ký lại))
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111041522250.Dang ky viec ket hon.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Sự kiện đăng ký lại đã được đăng ký nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ
Cơ sở pháp lý - Bộ luật dân sự năm 2005; - Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch - Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.