Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước
Loại thủ tục Tư pháp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC trong trường hợp cần xác minh; - Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc; - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch thụ lý và giải quyết hồ sơ ngay trong buổi ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn thụ lý hồ sơ kéo dài thêm không quá 04 ngày làm việc. - Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trình lãnh đạo ký ngay trong buổi làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Người có yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Giấy tờ phải nộp: + Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu). - Giấy tờ phải xuất trình: + Sổ hộ khẩu , CMND của người đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân + Trong trường hợp người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục bản án/ quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử. * Quy định về số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp cần xác mi
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Lệ phí 3.000đồng/việc
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111041558220.To khai giay xac nhan tinh trang hon nhan.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng vào việc đăng ký kết hôn hoặ
Cơ sở pháp lý - Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. - Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. - Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.