Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục T-HNO-263399-TT: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Loại thủ tục Tư pháp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân điền thông tin vào Phiếu cung cấp thông tin (hoặc tự viết theo mẫu ); chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính  - UBND cấp huyện.

Bước 2: Cán bộ một cửa  tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng theo quy định thì tiếp nhận; viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu; chưa đúng theo quy định thì phải hướng dẫn công dân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. 

Bước 3: Cán bộ một cửa chuyển hồ sơ tới phòng Tư pháp để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ; tiến hành giải quyết  và chuyển kết quả đã giải quyết ra Bộ phận một cửa theo đúng thời gian quy định.

Trường hợp có vướng mắc hoặc cần xác minh làm rõ những nội dung liên quan trong hồ sơ, phòng Tư pháp phải thông báo ngay tới Bộ phận một cửa để thông tin tới công dân kịp thời . 

Bước 5: Bộ phận một cửa nhận kết quả từ Phòng Tư pháp; trả  kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Cách 1: Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – UBND cấp huyện. Cách 2: Nếu người có yêu cầu không có điều kiện trực tiếp tới nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thay. Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ: Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ. Cách 3: Người có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính tới Bộ phận 1 cửa – UBND cấp huyện. Chú ý: Giấy tờ trong hồ sơ gửi qua đường bưu điện phải được chứng thực theo đúng quy định. 
Thành phần số lượng hồ sơ
Giấy tờ phải nộp
1.Phiếu cung cấp thông tin (tự viết hoặc điền mẫu). 
2. Bản sao giấy tờ hộ tịch (nếu có).
3.Giấy ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ (trường hợp ủy quyền cho người khác).
Hoặc: Giấy khai sinh/Giấy đăng ký kết hôn (bản photo kèm bản chính để đối chiếu) đối với trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột.
Giấy tờ phải xuất trình: 
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế khác của người yêu cầu (hoặc người được ủy quyền).
Số lượng: 01 bộ 
Thời hạn giải quyết  Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Đối tượng thực hiện - Công dân đã đăng ký các việc hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính -Bản sao Giấy tờ hộ tịch. (Số lượng: cấp theo yêu cầu công dân) -Trường hợp từ chối thực hiện thì UBND cấp huyện phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Lệ phí  3.000đ/01 bản sao - Miễn lệ phí cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đối với các trường hợp người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu mẫu tờ khai.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Việc cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch được thực hiện tại UBND cấp huyện nếu Sổ hộ tịch còn được lưu trữ tại UBND cấp huyện.
Cơ sở pháp lý

1.Nghị định số 158/2005/NĐ – CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

2.Nghị định số 06/2012/NĐ – CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

3.Thông tư số 01/2008/TT – BTP ngày 02/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ – CP;

4.Thông tư số 08a/2010/TT – BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép , lưu trữ , sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

5.Quyết định số 12/2009/QĐ – UBND ngày 09/01/2009 của UBDN TP Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6.Quyết định 88/2009/QĐ – UBND ngày 16/7/2009 của UBND TP Hà Nội về việc bổ sung đối tượng được miễn thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.