Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Hòa giải tranh chấp
Loại thủ tục Tư pháp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC; - Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc; - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch phối hợp với tổ hòa giải và các ban ngành đoàn thể của UBND cấp phường thụ lý hồ sơ tiến hành hòa giải trong 19 ngày làm việc; - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch trình lãnh đạo ký biên bản hòa giải trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị hòa giải tranh chấp - Các giấy tờ liên quan đến đất đai và tranh chấp (xuất trình bản chính và bản sao hợp lệ để lưu) - Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người đề nghị hòa giải - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Biên bản hòa giải
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Bộ luật dân sự năm 2005; - Luật đất đai năm 2003; - Pháp lệnh hòa giải cơ sở ngày 25/12/1998; - Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh về tổ chức và hòa giải cơ sở.