Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 1: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách phường hội cho thân nhân liệt sỹ
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân đề nghị vay vốn từ Ngân hàng chính sách phường hội cho thân nhân liệt sỹ làm đơn đề nghị vay vốn, nộp tại UBND cấp phường để được xác nhận. - UBND cấp phường tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường,  xã
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị vay vốn (theo mẫu)

- Bằng “Tổ quốc ghi công”;

- Thẻ thân nhân liệt sỹ (bản sao);

- Sổ lĩnh tiền trợ cấp (bản sao);

- Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chứng thực
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.