Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục thủ tục 10: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện Cá nhân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp: - Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng * Giấy tờ phải xuất trình: - Hộ khẩu thường trú của đương sự - Các giấy tờ liên quan đến chế độ của Người có công. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đề nghị cơ quan có thẩ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận theo đề nghị của cá nhân
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Phường hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.