Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, làm đơn đề nghị và nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận UBND cấp phường, nhận phiếu biên nhận và hẹn thời gian trả. - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ; thụ lý giải quyết; trả đơn đề nghị giải quyết đã xác nhận cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp: - Đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách - Bản khai người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến. - Bản khai thân nhân (nếu là thân nhân) * Giấy tờ phải xuất trình: - Bản sao bằng “Tổ quốc ghi công”, hoặc bằng khen, huân huy chương; - Hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người đề nghị. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách. - Hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người đề nghị.
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111050841330.Bản khai thân nhân mẫu 11.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Yêu cầu: Người có công với cách mạng, người hoạt động cách mạng, hoạt động
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Phường hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Các thủ tục liên quan khác