Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 62: Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Gia đình chuẩn bị hồ sơ theo quy định gửi UBND xã, phường, thị trấn để làm căn cứ hỗ trợ kinh phí và làm thủ tục thanh toán theo quy định hiện hành
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ

* Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu 1;

- Bản sao giấy chứng tử;

- Bản sao hộ khẩu của người mất (có công chứng);

- Hợp đồng hỏa táng, vận chuyển với cơ sở hỏa táng tại địa phương hóa đơn quy định của bộ tài chính.

- Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (đối với hộ nghèo)

Thời hạn giải quyết Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày thực hiện hỏa táng, gia đình nộp hồ sơ theo quy định về UBND xã, phường, thị xã
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội khi thực hiện hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Các thủ tục liên quan khác