Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ làm đơn nộp tại UBND cấp phường để được xác nhận. - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ thụ lý giải quyết theo quy định và trả kết quả cho công dân theo hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp: - Đơn đề nghị hỗ trợ; * Giấy tờ phải xuất trình: - Các giấy chứng nhận liệt sỹ hoặc giấy báo tử liệt sỹ; - Giấy ủy quyền nếu không phải thân nhân chủ yếu của liệt sỹ; - Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111050904530.Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ. - Thông tư số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của liên Bộ Lao động - Thương binh & Phường hội- Bộ Tài chính. - Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT ngày 18/5/2009
Các thủ tục liên quan khác