Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 23: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh.
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân đề nghị cấp lại, đổi thẻ thương binh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp phường để được xác nhận. - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ; - Thẻ cũ (đổi thẻ) hoặc giấy tờ chứng minh là thương binh (nếu mất thẻ). - 02 ảnh chân dung cỡ 3cm x 4cm - Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Phường hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Các thủ tục liên quan khác