Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 24: Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu đề nghị xác nhận, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường để được xác nhận. - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ; xác nhận tờ khai, chuyển cấp trên giải quyết.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp: - Tờ khai (theo mẫu) - Bản sao có chứng thực thẻ thương binh hoặc giấy chứng nhận tiền khởi nghĩa, thẻ gia đình liệt sỹ - Bản sao giấy khai sinh của đối tượng hưởng trợ cấp - Giấy chứng nhận của các trường. - 2 ảnh 3x4 của người hưởng trợ cấp - Sổ hộ khẩu (bảo sao) * Giấy tờ phải xuất trình: - Hộ khẩu/CMND của đương sự. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111050909250.Tờ khai sổ uu dai trong GDĐT.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Phường hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT –BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Lao động – Thương binh và Phường hội – Bộ Tài
Các thủ tục liên quan khác