Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 30: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân có có nhu cầu đề nghị xác nhận, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường và nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ - Bản khai cá nhân (theo mẫu, ghi rõ nơi đăng ký khám chữa bệnh) - Bản sao Hộ khẩu/CMND của người đề nghị. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111050921030.Bản khai cá nhân mẫu 1a.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Cựu chiến binh; - Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; -Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Phường hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.
Các thủ tục liên quan khác