Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 33: Xác nhận đơn đề nghị xác nhận Liệt sỹ
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân có nhu cầu đề nghị xác nhận Liệt sỹ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường và nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả. - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ 1. Giấy báo tử (theo mẫu) - Trường hợp hy sinh từ 01/10/2005 trở đi: Giấy báo chứng tử do các cơ quan có thẩm quyền cấp (kèm 01 trong các giấy tờ; Giấy xác nhận giao nhiệm vụ, biên bản xảy ra sự việc kèm bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu không xử án), giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn kinh tế phường hội khó khăn - Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát (VTTP) không áp dụng thương binh B: + Giấy báo tử (kèm giấy xác nhận chết do vết thương tái phát (VTTP) của cơ sở y tế và hồ sơ thương binh, hưởng chính sách như thương binh từ 81% trở lên; + Đối với thương binh tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% kèm bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do VTTP của Giám đốc Bệnh viện cấp tỉnh trở lên (Bản chính) - Giấy báo tử đối với người hy sinh trước 01/10/2005 chưa được xác nhận là Liệt sỹ trong các trường hợp sau: + Người hy sinh được ghi là liệt sỹ, trong các giấy tờ: Giấy báo tử trận, Huân chương, Huy chương, Giấy chứng nhận đeo Huân chương, huy chương, Bảng vàng danh dự, Bảng gia đình vẻ vang hoặc lịch sử Đảng của cấp phường, cấp phường, thị trấn trở lên + Người hy sinh trong chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu đã được chính quyền địa phương suy tôn đưa hài cốt an tang trong nghĩa trang Liệt sỹ (có giấy xác nhận của Sở Lao động TB&XH nơi quản lý mộ). 2. Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (Mẫu số 3-LS2) của Chủ tịch UBND cấp phường, cấp phường (Bản chính); 3. Biên bản uỷ quyền người thừa kế theo pháp luật (nếu liệt sĩ không còn bố, mẹ, vợ, con và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) theo mẫu; * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Phường hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động TB&XH
Các thủ tục liên quan khác