Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 38: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với người bị nhiễm chất độc hóa học.
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với người bị nhiễm chất độc hóa học, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường và nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị, tổng hợp danh sách để chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp: - Đơn đề nghị chứng nhận * Giấy tờ phải xuất trình: - Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng người có công - Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Phường hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ Lao động TB&XH.
Các thủ tục liên quan khác