Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 40: Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí)
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện + Công dân có đơn đề nghị xác nhận nộp tại UBND cấp phường để được xác nhận. + UBND cấp phường tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo quy định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp: - Đơn (do cá nhân tự viết) * Giấy tờ phải xuất trình: + Hộ khẩu/CMND của người đề nghị. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý + Pháp lệnh Người tàn tật. + Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Người tàn tật. + Nghị đinh số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ phường hội.
Các thủ tục liên quan khác