Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 41: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo.
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu đề nghị xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo, chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp phường tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp: - Đơn đề nghị xác nhận hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; * Giấy tờ phải xuất trình - Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị - Thẻ học sinh, sinh viên hoặc giấy tờ có xác nhận là học sinh, sinh viên (nếu là học sinh, sinh viên) - Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy tờ có liên quan; * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111050939140.Giay xac nhan ho ngheo.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/2/2007 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo. - Quyết định số 6303/2000/QĐ-UB ngày 20/11/2000 của UBND TP Hà Nội. - Quyết định số 171/2002/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một phần nội dung mục 3 điều 2 Quyết định số 73/2000/QĐ-UB ngày 16/8/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. - Quyết định số 6672/2005/QĐ-UBND ngày 28/9/2005 của UBND TP Hà Nội
Các thủ tục liên quan khác