Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 42: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện Cá nhân đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí nộp hồ sơ tại UBND cấp phường. - UBND phường tiếp nhận hồ sơ, xác nhận trong phiếu đăng ký, tổng hợp danh sách, chuyển cơ quan cấp trên giải quyết. - UBND cấp phường nhận lại thẻ đi xe buýt miễn phí trả cho công dân.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ Giấy tờ phải nộp: - Tờ khai (theo mẫu) - Phiếu đăng ký cấp thẻ xe buýt miễn phí có dán ảnh mầu, kiểu chân dung mới chụp trong thời gian gần nhất (cỡ ảnh 3x4cm). * Giấy tờ phải xuất trình: - Các giấy tờ chứng minh là đối tượng người tàn tật - Hộ khẩu thường trú của đương sự - Chứng minh nhân dân. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận đơn
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 4438/QĐ-UBND ngày 07/11/2007 của UBND Thành phố Hà Nội - Hướng dẫn số 573 ngày 22/5/2008 Liên Sở: Lao động –TB&XH – Giao thông vận tải.
Các thủ tục liên quan khác