Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 45: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc khả năng tự phục vụ thuộc gia đình nghèo.
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc khả năng tự phục vụ thuộc gia đình nghèo chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp phường tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị - Bản sao hộ khẩu - Xác nhận của cơ quan y tế. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111050952250.Đơn đề nghi hưởng trợ cấp phường hội.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý -Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ phường hội. - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Phường hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP. - Nghị định số 13/2010/ND – CP ngày 27/02/2010 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 67/2007/ NĐ - Cp ngày 13 tháng 4 năm 2007 về chính sách trợ giúp đối t¬ợng bảo trợ phường hội
Các thủ tục liên quan khác