Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 52: Xác nhận đơn đề nghị xét trợ cấp phường hội thường xuyên
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị xét trợ cấp phường hội thường xuyên chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - UBND cấp phường tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp: - Đơn đề nghị trợ cấp phường hội thường xuyên - Trích lục bênh án của bệnh viện tâm thần (nếu là người tâm thần) - Xác nhận của Trung tâm y tế dự phòng quận hoặc bệnh viện đa khoa (nếu là người tàn tật) - Hộ khẩu thường trú, CMND (bản sao) của người đề nghị * Giấy tờ phải xuất trình - Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đề nghị thời gian công k
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111050959360.Đơn đề nghi hưởng trợ cấp phường hội.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Người tàn tật - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ phường hội. - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Phường hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.. - Thông tư số 24/2010/TT- BLĐTBXH ngày 18/8/2010 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ phường hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
Các thủ tục liên quan khác