Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 58: Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng”
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - UBND cấp phường căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để thành lập “Tổ công tác cai nghiện ma túy”; - Tổ công tác có trách nhiệm giúp UBND cấp phường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lập hồ sơ, tư vấn; tổ chức tiếp nhận và cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; đồng thời tổng hợp danh sách và hồ sơ gửi phòng LĐTBXH cấp Quận.
Cách thức thực hiện Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã,  phường quy định nơi tổ chức thực hiện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Bản tự khai báo về tình trạng nghiện ma tuý của bản thân người nghiện hoặc biên bản, tài liệu của gia đình hay người giám hộ khai báo với UBND cấp phường về người nghiện ma tuý trong gia đình mình và tình trạng của người nghiện. - Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình cộng đồng. * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính về việc tổ chức cai nghiện tại nhà và cộng đồng
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ: tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và công đồng - Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT – BLĐTB&XH-BCA ngày 24/01/2003 của Liên Bộ Lao động – TB&XH- Công an.
Các thủ tục liên quan khác