Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 61: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động phường hội (cơ sở chữa bệnh).
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công an cấp phường có trách nhiệm thu thập tài liệu, hồ sơ, báo cáo giúp Chủ tịch UBND cấp phường xem xét, quyết định về việc báo cáo Chủ tịch UBNd cấp Quận đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh theo quy định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường.
Thành phần số lượng hồ sơ - Bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm(dán ảnh 4x6 đóng dấu giáp lai của Công an cấp phường); - Kết quả xét nghiệm chất ma túy (đối với người nghiện ma túy); - Ý kiến của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của UBMTTQ cấp phường mà người đó là thành viên; - Nhận xét của Công an cấp phường; - Bệnh án (nếu có) -Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật và các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng: (Bao gồm: các tài liệu chứng minh đối tượng đã cai nghiện ở cộng đồng nhưng vẫn tái nghiện hoặc các tài liệu chứng minh đối tượng đã được cảm hóa, giáo dục ít nhất 2 lần). * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Báo cáo đề nghị đưa người vào cơ sở chữa bệnh của Chủ tịch UBNd cấp phường.
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Phòng, chống ma túy; - Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; - Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; - Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. - Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2005 Quy định việc đưa người nghiện ma túy,người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh; - Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTB&XH-BCA ngày 25/10/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Phường hội- Công an.
Các thủ tục liên quan khác