Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 4: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND Quận, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. - UBND Quận thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. - Cá nhân nộp bản khai tại UBND Phường nơi cư trú - Hội Cựu chiến binh xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể kiểm tra xác nhận vào bản khai. - UBND Phường kiểm tra, lập danh sách và công văn đề nghị gửi về UBND Quận tại Bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp Huyện
Thành phần số lượng hồ sơ - Bản khai hưởng bảo hiểm y tế (mẫu số 1a) - Công văn (mẫu số 2a) và danh sách đề nghị hưởng chế độ BHYT của UBND cấp xã (mẫu số 4a)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111071539070.BHYT cuu chien binh.rar 20160111162836.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Cựu chiến binh; - Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; - Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.
Các thủ tục liên quan khác