Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 7: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả - UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. - Đề xuất trình tự thực hiện như sau: + Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND cấp xã + UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận và lập danh sách kèm theo hồ sơ nộp tại bộ phận 1 cửa của huyện nhận phiếu hẹn + Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ chuyển sang cơ quan phòng LĐTBXH + Phòng LĐTBXH kiểm tra, lập danh sách, tổng hợp chuyển sở L ĐTBXH
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa  UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ - Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-ƯĐGD) - Bản sao giấy khai sinh - Giấy Chứng nhận người có công (bản sao) - 02 ảnh (3x4) - Đề xuất thành phần hồ sơ giảm như sau: + Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo theo mẫu có xác nhận rõ của UBND cấp xã về người có công. + Bản sao giấy khai sinh của người được cấp sổ. + 01 ảnh 3x4 Lý do: Để giảm bớt các thủ tục không cần thiết cho cá nhân, tổ chức mà vẫn đảm bảo đ ược yêu cầu * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111071617420.to khai cap so uu dai trong GDDT.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.. - Tiết b, Điểm 2.1, Mục 2, Phần III, Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT- LĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-GD&ĐT-Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Các thủ tục liên quan khác