Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 27: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND Phường và nhận phiếu biên nhận. - UBND Phường tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về UBND Quận - UBND Quận tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, 
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị có xác nhận của UBND Phường và đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nhà nước không quy định nhưng thực tế vẫn giải quyết cho các đối tượng người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội
Các thủ tục liên quan khác