Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND Phường, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả. - Cán Bộ Lao động – TB&XH Phường nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp báo cáo UBND họp xét duyệt và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH Quận. - Phòng Lao động – TB&XH Quận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và đề nghị UBND Quận xem xét, Quyết định và gửi kết quả qua UBND Phường
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của về tình trạng hộ nghèo của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, UBND xã (theo mẫu); - Biên bản của Hội đồng xét duyệt Phường và danh sách trích ngang kèm theo; - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND Phường - Bản sao Sổ hộ khẩu. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111081413410.giai quyet che do.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội
Các thủ tục liên quan khác