Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 65: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân (học sinh hoặc cha mẹ học sinh thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND Phường và nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian hẹn trả kết quả. - UBND Phường tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận. - Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội xem xét, Quyết định
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn xin hưởng chính sách phổ cập giáo dục trung học cơ sở. - Phiếu xác nhận của nhà trường - Xác nhận của UBND Phường và xác nhận của Y tế xã đối với những trường hợp tàn tật. * Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ)
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111081425400.BLÐTBXH-BTC-BGD&ÐT.rar 20160118093049.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. - Thông tư 22/5005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2005 về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học
Các thủ tục liên quan khác