Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện Quận xây dựng kế hoạch và đăng ký các xã, phường chuyển hoá của địa phương mình ngay từ đầu năm với Thành phố. Căn cứ kết quả báo cáo của Phường, Quận thực hiện việc phúc tra tổng hợp báo cáo Thành phố, Thành phố tổng hợp báo cáo Trung ương
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ + Biên bản tự phân loại chấm điểm đánh giá của Phường có chữ ký và xác nhận của UBND Phường. + Xác nhận thẩm định, phúc tra của liên ngành Quận (Lao động – Thương binh & Xã hội, Công an, Văn hóa – Thông tin, UB Mặt trận Tổ quốc) + Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng * Số lượng hồ sơ: 10 bộ
Thời hạn giải quyết ngày 15/12 hàng năm
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Phúc tra tổng hợp để gửi cấp trên
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - NQLT số 01/2008/NQLT- BLĐTBXH-BCA,BVHTTDL-UBMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động – TB&XH, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam. - Kế hoạch liên ngành số 481/KHLT- LDTBXH-VHTTDL-UBMTTQ ngày 20/10/2008 của Liên ngành: Lao động – TB&XH, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố
Các thủ tục liên quan khác