Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Trình tự thủ tục lập hồ sơ của Quận đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện Khi phát hiện đối tượng Trưởng công an Quận xem xét ra Quyết định đưa đối tượng vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an Quận
Thành phần số lượng hồ sơ + Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của người đó và kết quả xét nghiệm chất ma tuý (đối với người nghiện ma tuý). + Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh. + Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định + Quyết định đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh của Trưởng công an Quận (thời hạn lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh không quá 15 ngày). (Trong thời gian đối tượng lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh trình tự, thủ tục xét đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP. Nếu hết thời hạn lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh mà Chủ tịch UBND Quận không ra Quyết định đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh thì Trưởng công an Quận nơi đã ra Quyết định đưa đối tượng vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh Quyết định cho đối tượng trở về cộng đồng). * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 24 giờ, nếu là ở vùng núi xa xôi, hẻo lánh hoặc hải đảo thì thời
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Phòng, chống ma tuý; - Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002; - Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2005 Quy định việc đưa người nghiện ma túy,người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh; - Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTB&XH- BCA ngày 25/10/2005 của liên Bộ: Lao động – TB&XH- Công an
Các thủ tục liên quan khác