Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Loại thủ tục Tài nguyên môi trường
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HSHC của Văn phòng HĐND-UBND quận, sau đó bàn giao hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất và nhà quận: 01 ngày làm việc. - Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 02 ngày + Công việc 1: Đề xuất tìm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lưu trữ.(01 ngày) + Công việc 2: Thẩm định hồ sơ đối chiếu các giấy tờ gốc đã nộp, in trang 4 giấy chứng nhận(01 ngày) - Trình lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường ký (01 ngày) - Vào sổ, đóng dấu, trả Bộ phận Một cửa: 01 ngày
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị xin nghi nợ tiền sử dụng đất (theo mẫu); - Hoá đơn đã nộp lệ phí trước bạ hoặc thuế thu nhập cá nhân (nếu có); * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đã được ghi nợ trên trang bổ sung
Lệ phí 20.000 đồng/ trường hợp
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111110942360.phi dat.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai 2003; Bộ Luật Dân sự; Luật Hôn nhân và Gia đình;- Luật Nhà ở; Luật kinh doanh bất động sản; Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội; Pháp lệnh Thủ đô. - Pháp lệnh Phí và lệ phí của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007.của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; - Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; - Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, quản lý và chỉnh lý hồ sơ địa chính, - Thông Tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 1/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội . - Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; - Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;