Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Hợp thức hóa thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
Loại thủ tục Tài nguyên môi trường
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HSHC của Văn phòng HĐND-UBND Quận (Bộ phận “1 cửa”), sau đó bàn giao hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất và nhà Quận: 01 ngày làm việc. - Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 25 ngày (không kể thời gian công khai và xác nhận của UBND phường). + Công việc 1: Thẩm định làm thông báo công khai (10 ngày làm việc). + Công việc 2: Chuyển phiếu chuyển thông tin địa chính đến Chi cục thuế quận (05 ngày làm việc). + Công việc 3: Sau khi nhận đủ hoá đơn nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định, Văn phòng đăng ký đất và nhà in GCN cho người nhận chuyển nhượng, duyệt đơn đề nghị đăng ký biến động (10 ngày làm việc) - Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra và trình UBND cấp ký, đóng dấu (05 ngày làm việc) - Phòng TN&MT chuyển kết quả về Văn phòng đăng ký đất và nhà, trả cho Bộ phận “1 cửa” (01 ngày làm việc).
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị đăng ký biến động. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính); - Giấy tờ chuyển nhượng có chứng nhận của UBND phường tại thời điểm chuyển nhượng (bản chính) - CMND và Hộ khẩu thường trú của bên nhận chuyển nhượng (02 bản sao công chứng); - Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 35 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công k
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận
Lệ phí Lệ phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị tài sản (Tối thiểu 100.00
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111111005580.sang ten chuyen nhg.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai 2003, - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; - Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, - Hướng dẫn số 3745/HD-TNMT&NĐ ngày 19/9/2005 của Sở Tài nguyên và môi trường và nhà đất Hà Nội. - Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội; - Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội