Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 02: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Loại thủ tục Đăng ký Kinh Doanh
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công dân nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (kèm theo chứng minh nhân dân để đối chiếu) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, lấy Phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn.
+ Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc đường bưu điện: Công dân gửi Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ).
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.
+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả cho công dân.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.       Dịch vụ công

Thành phần số lượng hồ sơ + Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
+ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ hộ kinh doanh.
- Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát…:
+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện Cá nhân, hộ gia đình
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận ĐKKD
Lệ phí 100.000đ
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 20160114104850.doc 20160119103316.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
 
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.