Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 08: Đăng ký khi hợp tác xã chia
Loại thủ tục Đăng ký Kinh Doanh
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Hội đồng quản trị của hợp tác xã dự kiến chia xây dựng phương án chia trình đại hội thành viên quyết định.


+ Bước 2: Sau khi đại hội thành viên quyết định chia, Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định chia hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan trước khi tiến hành thủ tục thành lập hợp tác xã mới.


+ Bước 3: Hợp tác xã được chia thực hiện phương án chia đã được quyết định và tiến hành thủ tục thành lập theo quy định. Hợp tác xã mới nộp hồ sơ đăng ký tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.


+ Bước 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:


(1) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.


(2) Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.


Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao giấy biên nhận cho liên hiệp hợp tác xã.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thuộc UBND quận, huyện, thị xã.   Dịch vụ công
Thành phần số lượng hồ sơ + Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;
+ Điều lệ;
+ Phương án sản xuất kinh doanh;
+ Danh sách hợp tác xã thành viên;
+ Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát;
+ Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia hợp tác xã.
- Số lượng hồ sơ: 01
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
Lệ phí 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Bieu mau TT7(I-1).doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện + Ngành, nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm; + Trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.
Cơ sở pháp lý Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.