Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 52: Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất đối tượng lang thang xin ăn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 53: Giải quyết chế độ hàng tháng đối với Hộ gia đình có 2 người tàn tật nặng (không có khả năng tự phục vụ) trở lên Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 54: Giải quyết chế độ trợ hội hàng tháng cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 56: Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 57: Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là Người tàn tật nặng, không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ nghèo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 59: Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 61: Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 64: Xét công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 65: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 66: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 67: Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 68: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 50 lao động trở xuống Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 1: Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
14 Thủ tục 2: Định giá tài sản trong tố tụng hình sự Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
15 Thủ tục 3: Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
16 Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
17 Thủ tục 5: Thanh lý tài sản nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
18 Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
19 Thủ tục 6: Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
20 Đăng ký khai tử quá hạn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp