Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài đã có thời gian cư trú ở trong nước Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
2 Xác nhận Thông báo khai nhận di sản Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
3 Hòa giải tranh chấp Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
4 Thủ tục 1: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách phường hội cho thân nhân liệt sỹ Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 2: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 3: Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 4: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 5: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 6: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 7: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ v Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
11 thủ tục 8: Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
12 thủ tục 9: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
13 thủ tục 10: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
14 thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
15 thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
16 thủ tục 13: Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
17 thủ tục 14: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
18 thủ tục 15: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
19 thủ tục 16: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
20 thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội