Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 59: Phân loại, đánh giá xây dựng phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp phường Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 60: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động phường hội (cơ sở chữa bệnh). Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 61: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động phường hội (cơ sở chữa bệnh). Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 62: Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 T-HNO-203407-TT: Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Phổ biến Giáo dục Pháp Luật
7 T-HNO-263106-TT: Công nhận báo cáo viên pháp luật Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Phổ biến Giáo dục Pháp Luật
8 Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là: Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần được y tế chuyên khoa chữa nhiều lần không thuyên khỏi, bệnh mãn tính sống độc thân hoặc thuộc hộ nghèo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 4: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong thành phố, quận, huyện, thị xã Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
10 Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng... Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Trình tự thủ tục lập hồ sơ của Quận đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Trình tự thủ tục lập hồ sơ của Quận đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 1: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp
18 Thủ tục 2: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y (cơ sở ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp
19 Thủ tục 3: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra ngoài Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp
20 Thủ tục 4: Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp