Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 thủ tục 18: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
2 thủ tục 19: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân Người có công để đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 20: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
4 thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 22: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 23: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 24: Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 25: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 26: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 27: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 28: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 29: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 30: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 31: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 32: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 33: Xác nhận đơn đề nghị xác nhận Liệt sỹ Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 34: Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 35: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với người HĐKC giải phóng dân tộc và tù đày Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 36: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 37: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội