Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 38: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với người bị nhiễm chất độc hóa học. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 39: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 40: Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí) Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 41: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 42: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 43: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ phường hội Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 44: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình có từ 2 người trở lên tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 45: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc khả năng tự phục vụ thuộc gia đình nghèo. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 46: Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 47: Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người bị nhiễm chất độc hóa học. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 48: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 49: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 50: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn cả vợ chồng nhưng không có con cháu nương tựa, thuộc diện hộ nghè Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 51: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 52: Xác nhận đơn đề nghị xét trợ cấp phường hội thường xuyên Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 53: Giải quyết đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ phường hội vào Trung tâm Bảo trợ phường hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS) Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 54: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm phường hội. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 55: Xác nhận tờ khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 56: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tâm thần thuộc diện hộ nghèo hoặc sống độc thân không nơi nương tựa. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 57: Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo. Mức độ 2 UBND Phường/Xã Lao động-Thương binh và Xã hội