Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tuc 03: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
2 Thủ tục 22: Thu hồi rừng do Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia đối với hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp
3 Thủ tục 04: Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
4 Thủ tuc 05: Cho phép trường phô thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
5 Thủ tục 06: Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
6 Thủ tuc 07: Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
7 Thủ tục 08; Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
8 Thủ tuc 09: Cho phép trung tâm học tập cộng đông hoạt động trở lại. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
9 Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp được thừa kế quyền sử dụng một phần diện tích đất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
10 Đăng ký ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
11 Đăng ký biến động đối với trường hợp nhà mới xây Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
12 Cung cấp thông tin, nguồn gốc nhà đất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
13 Thủ tục 01: Thủ tục thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tài nguyên môi trường
14 Thủ tục 02: chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân trường hợp 2.1 Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tài nguyên môi trường
15 Thủ tục 02: chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân trường hợp 2.2 Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tài nguyên môi trường
16 Đăng ký biến động đối với trường hợp cho, tặng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất ở (đối với trường hợp có chia tách hoặc nhập thửa đất) do UBND Quận cấp Giấy chứng nhận. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
17 Đính chính giấy chứng nhận có số liệu diện tích thực tế nhỏ hơn số liệu diện tích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Quận cấp Giấy chứng nhận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
18 Hợp thức hóa thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
19 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân). Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
20 Đăng ký biến động về sử dụng đất trường hợp giảm diện tích đất do sạt lở tự nhiên. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường