Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Trợ cấp 01 lần đối với người được cử làm chuyên gia giúp Lào, cămphuchia theo Quyết định 57/2015/QĐ-TTg Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 01: Điều chỉnh giấy phép xây dựng do UBND cấp huyện cấp Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
3 Thủ tục 02: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
4 Thủ tục 02: Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
5 Thủ tục 02: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Nông, Lâm, Thủy sản (trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày GCN ATTP hết hạn) UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
6 Thủ tục 02: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
7 Thủ tục 02: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
8 Thủ tục 02: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
9 Thủ tục 02: Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
10 Thủ tục 02: Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
11 Thủ tục 03: Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
12 Thủ tục 03: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Nông, Lâm, Thủy sản (trường hợp GCN ATTP còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên GCN) UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
13 Thủ tục 03: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
14 Thủ tục 03: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
15 Thủ tục 03: Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
16 Thủ tục 03: Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
17 Thủ tục 03: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
18 Thủ tục 04: Cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh Nông, Lâm, Thủy sản UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
19 Thủ tục 04: Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
20 Thủ tục 04: Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương