Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 7: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tài nguyên môi trường